Rating for kosmaser.pblogs.gr Kosmaser

Kosmaser


altalt
Creative Commons License


ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ 

( ΑΠ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ..) 


ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ¨TAGS¨

ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ... 


¨Περισσότερα...¨
FEELINGS

alt
alt

I'd like to invite you to a thought game by asking the question:

Do you think that we will ever build a computer or a robot

that would be like a human? 

Almost invariably, most people give the same answer:

"Machines will never have feelings", implying that what makes people unique 

is their capacity to have feelings. 

What do you think? 

Is this the exclusive quality that separates humans from machines?  

Do animals have feelings?  

What about emotions? 

Is there a difference between emotions and feelings, 

such as empathy, compassion, love and altruism? 

When, for example, Tony, my African Grey parrot says

 "are you okay?" or "I love you" every time he sees me sad ...

is that a sign of empathy or compassion? altThere are many people who think so, as they attribute anthropomorphic qualities to Tony

This line of thinking, of course, begs the reasonable question that psychologists 

have been asking for some time:

What are emotions or feelings? 

According to many, there is a difference between these two concepts.  

At least from a semantic point of view, an emotion is a behavior, 

while a feeling is the perception or experience of one's own affective state.  

These two constructs typically occur in us together.

Emotions are automatic responses following an event relevant to our wellbeing. 

A feeling is the mind's observation of these behavioral events occurring within us. 

An emotion is a repertoire of autonomic motor responses many of which 

are mediated through hormone releases. 

A feeling, on the other hand is a cognitive eventalt


Let's take a closer look at emotions from a neuroscience point of view. 

You are walking alone in a forest, and suddenly you hear steps behind you.  

You see that a huge hungry-looking grizzly bear is following you.  

You feel your heart pounding in your chest, you are sweating, 

your breathing changes, your muscles tense. 

Your body gets ready for fight or flight.  

Even your face takes on an expression of fear, 

where your eyes become bigger while your mouth drops open. 

These are all automatic, involuntary responses initiated deep in the brain, 

in a nucleus called the amygdala

(which in Greek means "almonds" ) taking its name from its shape. 

If you were to place your index finger above your ears pointing toward your brain, 

you will be pointing toward your amygdala. 

Your body is on auto pilot preparing itself for injury 

by releasing stress hormones.  

These somatic and hormonal reactions are programmed in your brain, 

mainly hardwired and to some extent learned through experience, 

each having their own behavioral pattern. 

In the 1970s, Paul Ekman, a behavioral scientist, 

made an important discovery.  

He identified seven emotions on the basis of facial expressions 

that were common across cultures:


althappy, sad, fear, anger, disgust, surprise and contempt.  

The fact that these emotions are universal and independent 

of cultural influences.. suggests that they are biologically inherited in humans.  

He even observed that during brief moments lasting less than half a second, 

these expressions "leak" on the face revealing latent or concealed emotions.  

This finding excited not only the scientific community 

but also law enforcement and spying agencies, 

such as the FBI, the CIA and the KGB. 

Today anyone can be trained through internet based programs 

to detect such micro-expressions, thus becoming an expert 

at detecting lies accurately.  

But Ekman did not stop there.  He asked the question what would happen 

if he were to physically manipulate the face to produce 

one of these expressions.  

Keep in mind that during these mechanistic manipulations of the face, 

there was no external event causing an emotion.  

What he observed was that the body reacted to the face manipulation 

by producing somatic and hormonal responses 

similar to having an emotion in response to an external event.  

Interestingly, the person would report feeling or experiencing this emotion.  

So, an emotional response and its associated experience 

can happen in the absence of an emotion evoking stimulus.  

In another study, when they injected adrenalin 

to participants, compared to control participants 

who received only a saline injection, the adrenaline group reacted 

with greater intensity to an emotional situation. 


altThey concluded from this that when faced with an emotion-eliciting situation, 

internal hormonal levels play a significant role in how the person will react 

and will also experience the emotion, also implying that the experience 

is modulated by the body's physical and hormonal state.  

Both of these sets of data suggest that the affective behaviors 

are independent of emotion-eliciting causes.

Negative emotions produce anxiety.  

Anxiety is very common in our society, while most people have 

a very difficult time regulating anxiety.   

Associated with a feeling of psychological pain and dysphoria, 

anxiety is often mislabeled and misdirected.   

A good example of misdirected anxiety is the condition 

of post-traumatic stress disorder (PTSD).  

Psychological trauma is best treated by reliving 

the traumatic experience and directed to pay attention 

to mental and physical events of an affective experience.  

People who were videotaped while having their wisdom teeth extracted 

under local anesthesia were brought back to the laboratory one week later.  

They were shown their surgery as their brain and autonomic activity were monitored.  

Naturally, viewing and recalling their own surgical procedure 

evoked feelings of high anxiety.  

Then they were instructed to close their eyes and relive the experience.  

This was repeated five times.  

With each repetition, they reported less anxiety, 

while autonomic responses became more settled.  

More interestingly, one brain area close to the amygdala 

showed increasingly diminished responses with repeated reliving, 

until they returned to baseline.  Reliving or introspection 

of one's experience of anxiety has healing effects.

To understand the brain mechanisms of anxiety

we must become familiar with a concept known to psychologists as emotion regulation.  

Emotions are initiated at the amygdala, but this is not the end of the story.  

The prefrontal cortex that has bidirectional connections with the amygdala 

plays the role of regulating these emotions dampening the activity of the amygdala.  

There is yet another brain area that has reciprocal connections 

with the prefrontal cortex, the insula.  

The insula is responsible for the awareness on one's own emotionality, 

as it is evidenced through magnetic resonance based functional brain imaging.  


alt


Lack of ability to experience one's own emotionality 

is a condition called alexithymia.  

Such individuals also lack empathic responses.  

But what exactly is the role of the insula ?  

It is the brain region involved in somatic sensations of the inner body.  

The insula, in other words, senses activity of visceral organs.  

From this we can hypothesize that the perception of visceral changes 

and the perceptions of one's emotional state are closely linked.  

Unfortunately, insular activity does not easily come to the level of awareness.  

This explains why the connection between emotion 

and visceral sensation is not directly inferred.  

Only indirect inferences can be made through the insula, 

and this is why feelings reflecting the perception of one's own emotionality 

are often misguided and mislabeled. 

 Frustration over source and nature of anxiety leads one 

to think that pleasures are the treatment for the pain, 

instead of identifying and addressing the actual causes 

(physical/hormonal) that remain active.  

Pleasure is only a temporary analgesic that, as it wares off,   

give way to the underlying pain.  

Thus the pain-pleasure cycle.  

Instead of a direct and effective solution, 

pleasure then becomes an unsuccessful alternative leading 

to an extended and reinforced pleasure-pain cycle, 

while a wavering attention, I believe, is the result of frustration 

in finding answers to our anxieties.

So, what is the solution to the riddle of anxiety?  

The answer might begin to become more apparent under 

our contemporary neuroscientific understanding.  

It requires a fine attunement of our senses particularly 

those involved in visceral sensations.  

It is possible through training and attention 

to our inner senses that this can be accomplished.  

Practitioners of contemplative approaches have developed 

methods addressing these issues.  

In this practices, a return to self is a necessary condition. 

But a means to what?  

A turn to self can become mere egocentrism.  

But one should not stop there.  


alt


The ultimate destination is union with God 

through Whom we can become fully actualized

In Eastern Christian tradition, such practices are found 

in a collection of writings known as the Philokalia, 

in which people such as Callistus and Ignatius Xanthopoulos 

talk about such methods involving 

the connection between the "nous" 

(loosely translated as the "mind") and the heart. 

Attention to breathing is a way of bringing back the wondering mind 

in order to pay attention and focus on the heart. 

It is interesting that both breathing and the heart 

are visceral components receiving heavy autonomic regulation.   

The return to self is not the end goal, 

as it is in several oriental practices.  

Finding and connecting with God is known as deification.  

Deification is the ultimate actualization of our humanness 

involving the healing of the spirit and the body. 

A healthy approach to the natural senses might assist i

n restoring the spiritual senses.  

After all, man is a spiritual and somatic entity 

in the process of becoming deified. 


alt


https://www.researchgate.net/profile/Heracles_Panagiotides2

 


ΝΟΣΟΣ..MOSCHOWITZ..ΜΙΑ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑ..

alt
alt 

Η Θ.Θ.Π.  περιγράφτηκε το 1924 από τον Moschowitz 

( γι αυτό φέρει και το όνομα του, με το οποίο είναι και 

γνωστή πολύ πλατύτερα παρά σαν Θ.Θ.Π.)  .. 

είναι μια σοβαρή πολυσυστηματική νόσος 

που εμφανίζεται στην ηλικία των 20-50 ετών με ελαφρά

υπεροχή γυναικών. 

Η νόσος χαρακτηρίζεται από μεγάλη θρομβοπενία, μικροαγγειακή 

αιμολυτική αναιμία, κατάτμηση περιφερικώς των ερυθρών αιμοσφαιρίων, 

νευρολογική συνδρομή,και επηρεασμό νεφρικής λειτουργίας. 

Οι συναθροίσεις των κατεστραμμένων 

αιμοπεταλίων αποφράσσουν την μικροκυκλοφορία, προκαλώντας 

παροδική ισχαιμία πολλών οργάνων - συστημάτων 

(κυρίως του Κ.Ν.Σ.). 

Η αιτιοπαθογένεια της Θ.Θ.Π. είναι τεράστιες 

πολυμερικές μορφές του VWF

που συντίθενται από τα κύτταρα του ενδοθηλίου και 

κυκλοφορούν στον αυλό των αγγείων.
alt

Η Θ.Θ.Π. χαρακτηρίζεται από την κλασική πεντάδα 

συμπτωμάτων όπως:

Θρομβοπενία...Πυρετός...

Μικρο-αγγειοπαθητική Αιμολυτική 

Αναιμία 96%...

Διαταραχές Νεφρικής Λειτουργίας ...

Νευρολογικές Διαταραχές >92% - 

Πνευμονικές Αλλοιώσεις 

-Γ.Ε.Σ. Ενοχλήματα - 

Ηπατική Δυσπραγία...

Προσβολή ανδρών - γυναικών σε ίση αναλογία. 

Επικρατούν οι γυναίκες 

κατά την παραγωγική φάση τους....Μεγάλη προσοχή ...

στην κλινικη εικονα - αρχικα συμπτωματα , αλλά και στην έγκυρη, έγκαιρη  και 

ορθή,αξιολόγησή τους, 

γιατί δεν είναι ειδικά και μπορεί να εμφανιστούν 

σαν..Πονοκέφαλος...

Αδυναμία...Εμετός..Πυρετός...Πορφυρικό 

εξάνθημα...Σπασμοί...

Αιμορραγίες από βλεννογόνους..Ίκτερος 

(χολερυθρίνη Άμεση, Έμμεση ή συνδυασμός).

Μπορεί να εμφανιστεί στην κύηση αρκετά συχνά, με κύριο 

σύμπτωμα την αιμορραγία από τον κόλπο.

Άτυποι πόνοι στην κοιλιά αποτελούν συχνό σύμπτωμα 

(έχουν χειρουργηθεί άρρωστοι πριν βγει η διάγνωση). 

altΑξίωμα διαγνωστικό...

Εαν συνυπάρχουν .. πυρετός - κώμα - γενικευμένοι σπασμοι.. 

θεωρούνται δυσοίωνα προγνωστικά σημεία και προδικάζουν

κακή πορεία της νόσου...

Η Θ.Θ.Π.δυστυχώς, είναι μια κεραυνοβόλος νόσος

με μεγάλη θνητότητα 

που σαν παθολογοφυσιολογικό υπόστρωμα, εμφανίζει βλάβες 

στο ενδοθήλιο των αγγείων,

(ευρήματα που χαρακτηρίζουν την αγγειίτιδα).

Εδώ μπορεί να έχουμε ενδαγγειακή συνάθροιση αιμοπεταλίων, 

γεγονός που δρα σαν πυροδοτικός εναρκτήριος παράγοντας

που προκαλεί αλλοιώσεις ποσοτικών παραγόντων όπως αραχιδονικού οξέως,

θρομβοξάνης, προστασυκλίνης, 

άθροιση στην κυκλοφορία, σύνδεση με τα αιμοπετάλια 

γλυκοπρωτεΐνης και σχηματισμό συμπλεγμάτων. 

Τα παραπάνω συμπλέγματα που αποτελούνται από γιγαντιαία πολυμερή VWF 

(Von Willebrand Factor) και αιμοπεταλίων είναι υπεύθυνα altγια τον σχηματισμό των μικροθρόμβων και την απόφραξη 

αγγείων μικροκυκλοφορίας, που προκαλεί την ισχαιμία πολλαπλών οργάνων. 

Πάντως για να ακριβολογούμε.. 

η ακριβής παθολογοφυσιολογία της Θ.Θ.Π. παραμένει αίνιγμα.. 

Παθολογοανατομικά ..φαίνεται να εμφανίζεται μια ανώμαλη αντίδραση 

μεταξύ του ενδοθηλίου του αγγείου και των αιμοπεταλίων, 

με άγνωστο πρωτοπαθές ερέθισμα - αίτιο.                

altΧωρίς θεραπεία η Θ.Θ.Π. είναι θανατηφόρα σε ποσοστό 90% 

και χρόνο επιβίωσης 3 μήνες. 

Η χορήγηση πλάσματος κατ' αρχάς, και κατόπιν η 

πλασμαφαίρεση έδωσε ποσοστό θνητότητας λιγότερο του 10%.

Ειδικά οι νευρολογικές επιπλοκές εξαφανίζονται, υποστρέφουν 

πλήρως ενώ η συνολική απάντηση 

του οργανισμού είναι ιάσιμη με ποσοστό 20% χρονιότητας και 

υποτροπής. 


altΆλλη θεραπεία Θ.Θ.Π. 

είναι τα κορτικοειδή Θεραπευτικά επίσης συνιστάται 

σπληνεκτομή και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. 

Πλην όμως η χορήγηση αυτών των φαρμάκων θεωρείται

προς το παρόν απόλυτα θεωρητική ,

γιατί η χορήγησή τους και η χρήση τους μειώνει τα αιμοπετάλια 

που είναι χαμηλά στην Θ.Θ.Π., 

έτσι επιτείνεται η αιμορραγία.Παραγοντες - Φαρμακα Που Συνδεονται Με Θ.Θ.Π...

είναι τα ακόλουθα..altΛοιμώξεις ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος


 (μικροβιακές, ιογενείς)...


Αντιβιοτικά - πενικιλλίνες - σουλφοναμίδες -


κυκλοσπορίνη Α - πενικιλλαμίνη - 


αντισυλληπτικά - ιωδιούχα - μιτομυκίνη - 


μπλεομυκίνη...


Χειρουργικές επεμβάσεις...Κύηση...


Λοιμώξεις από το μηνιγγιτιδόκοκκο...


Έμφραγμα μυοκαρδίου...Εμβολική νόσος...HIV..


Δήγματα εντόμων - δήγμα σκύλου


Φαρμακα Που Συνδυαζονται Με Εμφανιση Θ.Θ.Π...


η κινινη: 


alt


Δίνεται σαν θεραπεία για μυϊκές κράμπες.


 Το φάρμακο αναπτύσσει Abs 


κατά των αιμοπεταλίων αλλά και κατά ερυθρών αιμοσφαιρίων, 


ουδετεροφίλων. 


Προσεκτική λήψη ιστορικού είναι απαραίτητη π.χ. προηγούμενα 


επεισόδια θρομβοπενίας 


με χρήση φαρμάκων ή ποτών που περιέχουν κινίνη....


λοιμωξεις απο πνευμονιοκοκκο ..


Πλασμαφαίρεση δεν ενδείκνυται γιατί επιτείνει την αιμόλυση και 


καταστροφή αιμοπεταλίων...τικλοπιδινη: 


Φάρμακο που δρα σαν αντιαιμοπεταλιακός παράγοντας.


Συμπερασματικα..


Η Θ.Θ.Π. ή κοινώς...Moschowitz, είναι μια σοβαρή 


πολυσυστηματική νόσος , με προβληματική εξέλιξη.
altΜΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ¨ΤΕΡΠΕΝΟΕΙΔΗΣ¨ ΕΝΩΣΗ..ΠΟΥ ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ..

altPosted on  

altΑν  σας ζητούσαν να βρείτε μιαν..αρωματικη ...τερπενοειδη ένωση,θα πήγαινε ποτε το μυαλό σας στην..Τετρα-ϋδρο-κανναβινόλη;

Μπορει ναι , μπορει και όχι.. Όμως από δω και περα, θα ακούτε όλο και περισσότερα γι αυτην..

Η τετραϋδροκανναβινόλη είναι η κύρια ψυχότροπη ουσία του φυτού κάνναβη , 

(κανναβις, χασις, χόρτο, μαριχουάνα κλπ )

Το Ινστιτούτο Weizmann του Ισραήλ την απεμόνωσε το 1964 (Raphael Mechoulam και Yechiel Gaoni) 

Η Φυση την εταξε (την τετραϋδροκανναβινόλη ) να προστατευει το φυτο.. ..από χορτοφάγους και παθογόνους οργανισμούς.

Επιπλέον, η μεγάλη ..οπτική απορρόφησή της στην περιοχή UVB

του υπεριώδους φάσματος (210-315 nm) προστατεύει το φυτό από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία  ...altΦανταζεστε τί χρησιμοτητα θα ειχε στον ευαισθητο 

χώρο-χορό εκατομμυριων των αντιηλιακων;

 Η κάνναβη, περιλαμβάνει  τρία είδη: 

Cannabis sativa (κάνναβη η ήμερη), 

Cannabis indica (ινδική κάνναβη) και 

Cannabis ruderalis Janisch.

Αυτοφυή φυτά της Κεντρικής και της Δυτικής Ασίας, 

που ωστόσο μπορούν να αναπτυχθούν και να καλλιεργηθούν 

σε εύκρατα και ξηρά κλίματα σ όλο τον κόσμο.altΤα φυτά αυτά καλλιεργούνται από την αρχαιότητα, 

και μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται τόσο για τις ίνες τους 

(κατασκευή σχοινιών και υφασμάτων), όσο και

για φαρμακευτικούς σκοπούς

εφόσον οι ίνες τους περιέχουν σχετικά μεγάλες ποσότητες 

μιας μεγάλης οικογένειας ενώσεων, γνωστών 

ως κανναβινοειδή (cannabinoids) που χαρακτηρίζονται 

από ισχυρή καταπραϋντική δράση.

Η κάνναβη είναι φυτό μονοετές που μπορεί 

να φθάσει σε ύψος 4 έως 6 μέτρα. Οι ίνες του μίσχου 

(που μπορεί να φθάσει σε διάμετρο 10 cm) 

είναι μακριές και ανθεκτικές και χρησιμοποιούνται 

για την κατασκευή σχοινιών και ταπήτων.

Τα σπέρματα περιέχουν συγκεκριμένο έλαιο 

το οποίο χρησιμοποιείται σε ποικιλία βιομηχανικών εφαρμογών.

Τα φύλλα και τα βράκτια (σέπαλα) διαθέτουν αδενώδη τριχίδια, 

τα οποία εκκρίνουν ρητίνη πλούσια σε κανναβινοειδή 

Υπάρχουν εκατοντάδες ποικιλιών καννάβης, 

που χαρακτηρίζονται από διαφορετική περιεκτικότητα σε κανναβινοειδή.

Δεδομένης της χρησιμότητας των ινών του φυτού 

για την κατασκευή χρήσιμων προϊόντων ..

ανθεκτικότατα σκοινιά και υφάσματα, 

όπως ο γνωστός «καμβάς» ή καναβάτσοalt


αλλά και της επικινδυνότητάς της λόγω της παράνομης χρήσης 

των ινών αυτών..για την απομόνωση των ψυχοτρόπων ενώσεων

έχουν καταβληθεί προσπάθειες δημιουργίας ποικιλιών κάνναβης 

με μικρή περιεκτικότητα σε κανναβινοειδή.

Έτσι, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε κανναβινοειδή, 

οι διάφοροι τύποι κάνναβης χαρακτηρίζονται

 Ως «Ναρκωτικός Τύπος», «Ενδιάμεσος Τύπος» 

Και «Ινώδης Ή Κλωστικός Τύπος».

Η ινδική κάνναβη είναι μια άγρια ποικιλία του φυτού, 

που αποτελεί και τη συνηθέστερη ποικιλία του φυτού 

που καλλιεργείται παράνομα με σκοπό την παραγωγή 

ναρκωτικών ουσιών, λόγω της μεγαλύτερης περιεκτικότητάς της 

σε κανναβινοειδή σε σχέση με την ήμερη κάνναβη 

που είναι καταλληλότερη για βιομηχανικές εφαρμογές.alt


Και λιγη ιστορια..

Στη χώρα μας, η κάνναβη καλλιεργούνταν για αιώνες 

για την παραγωγή σκοινιών και υφασμάτων

( την πρώτη αναφορά μάλιστα σε αυτήν συναντάμε το 450 π.X. στον Hρόδοτο.)

Aλλά και στα μέσα του 20ού αιώνα, η κάνναβη 

αποτελούσε βασική γεωργική καλλιέργεια και εξαγώγιμο προϊόν.

Eίναι χαρακτηριστικό ότι, μέχρι το 1957, 

οπότε με νόμο απαγορεύθηκε η καλλιέργεια του φυτού,

λειτουργούσαν στην Eλλάδα επτά κανναβουργεία 

που επεξεργάζονταν την ίνα για τη δημιουργία σκοινιών.

Εως τότε, πολύ διαδεδομένη επίσης ήταν και 

η επεξεργασία της κάνναβης ιδιωτικά, 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 

του νοικοκυριού για τσουβάλια, σχοινιά, ρούχα, δίχτυα κ.ά.

Πώς χάσαμε λοιπόν το ... νήμα;altΛόγω ..αμερικανικών πιέσεων στο πλαίσιο 

της αντιναρκωτικής εκστρατείας, αλλά και της.. εμφάνισης 

του βαμβακιού και, αργότερα, των συνθετικών ινών,

η καλλιέργεια της κάνναβης άρχισε να εγκαταλείπεται διεθνώς.

Στις αρχές της δεκαετίας του '90, όμως, 

άρχισε η περίοδος αναβίωσης της κλωστικής κάνναβης.

O βασικός λόγος ήταν ότι δημιουργήθηκαν 

νέες πολύ παραγωγικές ποικιλίες με πολύ χαμηλή 

περιεκτικότητα σε ρητίνες THC,

ενώ αναπτύχθηκε και νέα τεχνολογία για 

την επεξεργασία της ίνας με χαμηλότερο κόστος.

Ετσι η Eυρωπαϊκή 'Ενωση άρχισε να επιδοτεί την καλλιέργειά της.

(Oπως λέει ο λέκτορας Bιολογικής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Aθηνών κ. Δημήτρης Mπιλάλης, έγινε αντιληπτό ότι η κάνναβη είναι πολύτιμη. Φθάνει έως και τα έξι μέτρα ύψος και η ίνα του είναι ιδιαίτερα ανθεκτική, ενώ δεν σαπίζει όταν έρχεται σε επαφή με το νερό. Ενώ ένα νωπό βαμβακερό ύφασμα κάποια στιγμή θα μουχλιάσει, ένα νωπό κανναβικό ύφασμα δεν θα μουχλιάσει ποτέ).

Eίναι ενδεικτικό ότι από κάνναβη παράγεται και ο καμβάς, 

ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για δεκαετίες 

στα πανιά των πλοίων. Παράλληλα, η κανναβική ίνα 

αντιστέκεται και στην προσβολή από μικροοργανισμούς.

Eκτός από ίνες για υφαντά, σχοινιά, 

σπάγκους και υλικά μονώσεων από το υπέργειο μέρος 

της φυτείας, η κάνναβη παράγει και πλήθος άλλων προϊόντων.alt


Aπό την ξυλώδη μάζα, μπορεί να παραχθεί χαρτί 

υψηλής ποιότητας (η κάνναβη παράγει τέσσερις φορές 

περισσότερες ίνες ανά στρέμμα από τα δέντρα, 

ενώ ο πολτός της δεν περιέχει τα τοξικά υποπροϊόντα 

του κομμένου ξύλου), μοριοσανίδες, υλικά μονώσεων 

(οι ίνες κάνναβης έχουν άριστες ηχομονωτικές 

και θερμομονωτικές ιδιότητες) και οικοδομής.

Από την εντεριώνη των στελεχών, 

υλικά για στρωμνή αλόγων ιππασίας 

και μικρών οικιακών ζώων.

Από τους σπόρους, τροφή ωδικών πτηνών 

(κανναβούρι), έλαιο για καλλυντικά, σαπούνια, 

κτηνοτροφές, βερνίκια κ.ά.

Mε ό,τι μένει μετά την επεξεργασία, 

μπορούν να παρασκευαστούν βελτιωτικά εδάφους 

καλλωπιστικών και κηπευτικών φυτών.

O πολτός της, τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και ως καύσιμη ύλη.

Και τωρα στο ...¨ψητο¨alt


Η περιεκτικότητα σε της ινδικής κάνναβης σε THC εξαρτάται από γενετικούς παράγοντες και εν μέρει από την παλαιότητα της δρόγης, αφού μέρος της μετατρέπεται σε κανναβινόλη κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, 

γεγονός που καθιστά αμφίβολο το κατά πόσο η κανναβινόλη αποτελεί αυθεντικό συστατικό της ινδικής κάνναβης.

Τα κύρια συστατικά του ρητινώδους εκκρίματος των αδενωδών τριχιδίων της κάνναβης είναι η κανναβιδιόλη 

και το αντίστοιχο καρβοξυλικό οξύ το κανναβιδιολικό οξύ. Τα άλλα κανναβινοειδή εμφανίζονται σε μικρότερες αναλογίες.

Το χασίς περιέχει THC σε ποσοστό 2-10%, η μαριχουάνα 0,5-5%, ενώ το χασισέλαιο 10-30%.

Η κάνναβη χρησιμοποιείται παράνομα ως ναρκωτική και παραισθησιογόνα ουσία.
alt


Κατά το ¨κάπνισμα¨ των φύλλων (ή κονιορτοποιημένο μίγμα αποξηραμένων φύλλων και άνθους) κάνναβης (υπό μορφή τσιγάρων) απορροφάται περίπου το 20% της THC.Ο τρόπος που γίνεται το κάπνισμα της κάνναβης 

είναι εξαιρετικά βλαπτικός για τους πνεύμονες.

Η βαθιά εισπνοή και η παρατεταμένη συγκράτηση του καπνού 

(κατά μέσο όρο 4 φορές διαρκέστερη, απ' όσο στο κάπνισμα τσιγάρων καπνού), 

έχει ως αποτέλεσμα να συγκρατούνται στους πνεύμονες μεγαλύτερες ποσότητες μονοξειδίου 

του άνθρακα (CO), σωματιδίων πίσσας και άλλων καρκινογόνων ουσιών.

Εκτιμάται ότι το κάπνισμα 1 τσιγάρου κάνναβης αντιστοιχεί σε κάπνισμα 5 τσιγάρων καπνού.

Οι επιβλαβέστερες επιδράσεις είναι χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

και υψηλότερος κίνδυνος για καρκίνο του πνεύμονα 

Συγχρόνως, το κάπνισμα κάνναβης δημιουργεί κατάσταση μέθης, οξυμένη εγρήγορση, 

εντονότερη αίσθηση του ήχου, αίσθηση ευφορίας, χαλάρωση και συχνά προκαλεί παραισθήσεις.alt


Αν και τα κανναβινοειδή, ως ναρκωτικές ουσίες δεν προκαλούν έντονο εθισμό,

όπως τα διάφορα οπιοειδή (μορφίνη, ηρωίνη), η κατοχή κάνναβης, η χρήση της

και η διακίνησή της είναι ( προς το..παρον ) παράνομες στα περισσότερα κράτη.

Το φυτό της κάνναβης (εκτός από πηγή ινών)  χρησιμοποιήθηκε και ως πηγή φαρμάκων.

Ευρύτατη υπήρξε κατά τον 19ο αιώνα η χρήση της κάνναβης

ως αναλγητικό για ρευματικούς και οδοντικούς πόνους και άλλα επώδυνα νοσήματα.

Ωστόσο, παρά την έντονη αναλγητική δράση της, η τετραϋδροκανναβινόλη 

δεν χρησιμοποιείται στη σύγχρονη θεραπευτική.

Η αντιεμετική δράση της THC έχει μελετηθεί συστηματικά και έχει αποδειχθεί ότι είναι δραστική κατά της ναυτίας και κατά της τάσης προς εμετό που προκαλείται κατά τη ραδιοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία του καρκίνου.

Η χορηγούμενη δόση (15 mg) THC προκαλεί παρενέργειες σε αρκετούς ασθενείς, όπως υπνηλία και 

έντονη καταπράϋνση καθώς και «ψυχική» ευφορία.

Για τον λόγο αυτό το  (FDA) των ΗΠΑ έχει εγκρίνει από το 1986 τη χρήση της THC ως αντιεμετικού 

στις περιπτώσεις ναυτίας που προκαλούνται κατά τις θεραπευτικές αγωγές καρκινοπαθών.

Η αντιεμετική δράση της THC έδωσε το έναυσμα για τη σύνθεση αναλόγων κανναβινοειδών. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες για το κατά πόσο το κάπνισμα μαριχουάνας 

(ή χασίς) μπορεί να προκαλέσει ψυχωτικές καταστάσεις και ανωμαλίες στη ψυχολογική 

και διανοητική κατάσταση των καπνιστών.

Το 2007 δημοσιεύθηκε στο πλέον έγκυρο επιστημονικό ιατρικό περιοδικό Lancet, μια εκτενής μελέτη ανασκόπησης 

των σημαντικότερων ερευνών (μέχρι και το 2006) για το θέμα της συσχέτισης χρήσης κάνναβης (κάπνισμα) 

και ψυχωτικών καταστάσεων, ανεξάρτητα από την προηγούμενη ψυχική και διανοητική κατάσταση των χρηστών.

Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από 35 δημοσιεύσεις (μετά από επιλογή από ένα σύνολο 4.804 επιστημονικών βιβλιογραφικών αναφορών) ήταν ότι το κάπνισμα κάνναβης αυξάνει τον κίνδυνο 

κατά 40% για χαμηλή χρήση μέχρι και ...209% για συχνή και παρατεταμένη χρήση .

Σε μια περίπτωση, μια μελέτη που διεξήχθη με συνέντευξη 50.000 κληρωτών του Σουηδικού στρατού 

και παρακολούθηση της μετέπειτα ψυχικής υγείας τους, έδειξε ότι όσοι έκαναν βαριά χρήση μαριχουάνας 

στην ηλικία των 18 ετών, παρουσίασαν 6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης σχιζοφρένειας 

στα επόμενα 15 χρόνια σε σχέση με όσους δεν έκαναν χρήση ...altΣτα πλαίσια της ίδιας έρευνας εξετάστηκαν και οι περιπτώσεις 

κατάπτωσης-μελαγχολίας, τάσης αυτοκτονίας και άγχους.

Τα δεδομένα των επιμέρους ερευνών δεν παρείχαν 

συγκεκριμένες συσχετίσεις των καταστάσεων αυτών με την κατανάλωση κάνναβης.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι υπήρχαν αρκετοί παράγοντες 

που εισάγουν αβεβαιότητα στις συσχετίσεις. 

Ωστόσο, οι ερευνητές καταλήγουν αναφέροντας ότι

 «υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για τις οποίες θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι νέοι

ότι η χρήση κάνναβης αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιας ψυχασθένειας αργότερα στη ζωή τους».

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές έρευνες για το θέμα αυτό.

 Η επιστημονική βιβλιογραφία είναι αρκετά εκτενής για τη σύνθεση 

κανναβινοειδών αναλόγων της THC που θα μπορούσαν να έχουν 

ανάλογες αναλγητικές και αντιεμετικές δράσεις χωρίς τις παρενέργειες 

Ενα από τα φάρμακα αυτά είναι η Ναβιλόνη (Nabilone), 

η οποία αποδείχθηκε 10 φορές δραστικότερη και διατίθεται σε πολλά κράτη

(με το εμπορικό όνομα Cesamet) για την καταπολέμηση της ναυτίας 

και εμετών κατά τη διάρκεια αντικαρκινικής χημειοθεραπείας.

Πολλές άλλες χημικές ουσίες με δομή κανναβινοειδών έχουν παρασκευαστεί 

για φαρμακολογικές εφαρμογές Πολλή φασαρια γίνεται  τελευταια..
alt


Πιστευω πως σε λίγο θα μας ... ανακοινωσουν 

πως για ...θεραπευτικους λόγους..επιτρεπεται η χρηση κάνναβης..

Σε μικροποσότητες, κατι που ξεκινησε το¨παιδι, παιντί,( ή καπως έτσι τελος πάντων..)¨, 

στα ενδοξα χρονια, που ο¨ηλιος¨βασιλευε, αλλα δεν τον άφησαν.. 

και που ως φαινεται, θα μας αφησουν να χρησιμοποιούμε, 

για να μην σκεπτόμαστε τα δυσκολα που έρχονται..Χαιρετε.. 


alt 

Πηγη: http://www.chem.uoa.gr/personel/Laboratories/AnalyticalChem/cvs/Efstathiou.htm


 

http://www.iatronet.gr/img/symchk/symchk-banner.png