Kosmaser.pblogs.gr website reputation οστεαθριτιδα αρχομενη παραμορφωτικη

ΜΗΝΙΣΚΟΣ..ΟΛΟΙ ΤΟΝ ΞΕΡΟΥΜΕ..ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ..ΩΣΠΟΥ..


alt

alt
Oι μηνισκοι εναι..ινο-χόνδρινοι δίσκοι,

οι οποίοι μεταξύ των μηριαίων και κνημιαίων οστών,

ενεργουν σαν ...αμορτισσερ των  μηχανικών επιβαρύνσεων..

εκφύλιση τους,εμφανίζεται με την πάροδο του χρόνου και καθως γερνάμε.. 

όπως άλλωστε και σε όλα τα συστήματα του συνδετικού ιστού, 

σαν φυσική συνέπεια του..πανδαμάτορος και συνήθως

δεν μας δίνει κλινικά συμπτωμάτα.
alt

Οι βλάβες των μηνίσκων, από μη φυσιολογικές 

υψηλές καταπονήσεις, λόγω της φύσης του επαγγέλματος .. 

πρέπει να διαχωρίζονται από αυτές της τρίτης ηλικίας... 

(Μια εκφυλιστική βλάβη του μηνίσκου σαν συνέπεια 

υπερβολικής καταπόνησης,

ας πούμε οταν μετά τα 55 κάνουμε 

έντονες αγροτικές εργασίες, 

χωρίς την καταλληλη προφύλαξη , 

με ελαστικούς επιδέσμους στα γόνατα, 

θεωρείται οταν η διάρκεια της καταπόνησης 

υπερβαίνει τουλάχιστο τα τρία έτη). 

Σε ένα μηνίσκο που προϋπάρχει βλάβη, για την ρήξη του, 

συχνά αρκεί μια ελάχιστη βία, όπως 

ένα κατέβασμα απ μιαν απότομη πλαγιά, 

που δεν μπορεί να θεωρηθεί η κύρια αιτία της βλάβης.

Σε μια τραυματική κάκωση του μηνίσκου είναι δυνατόν 

να οδηγήσουν διαφόρου φύσεως ατυχήματα 

(αθλητικά, επαγγελματικά και τροχαία).

Ένα ατύχημα μπορεί να ενοχοποιηθεί 

ως αιτία της κάκωσης του μηνίσκου, 

μόνον όταν η εξωτερική βία που προκάλεσε 

το ατύχημα ήταν ξαφνική, 

τα κλινικά συμπτώματα από την αρχή ήταν τυπικά και

ο ασθενής μετά από το ατύχημα ήταν αδύνατον να εργασθεί.
altΗ εμφάνιση οστεαρθρίτιδας του γόνατος,

μετά από μια τραυματική 

κάκωση μηνίσκου, μπορεί να θεωρηθεί ως συνέπεια 

της βλάβης του μηνίσκου, όταν η οστεοαρθρίτιδα εκδηλωθεί 

για πρώτη φορά στην περιοχή τραυματισμένου μηνίσκου 

ή στην περιοχή του μηνίσκου που έχει αφαιρεθεί.

Η ρήξη του μηνίσκου μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα 

της δράσης μιας έμμεσης βίας 

(στροφή του μηρού με στερεωμένη κνήμη ή και το αντίθετο, 

συμβαίνει στο...μπάσκετ.., ειδικά όταν κατά την διάρκεια 

της στροφής το γόνυ ταυτόχρονα από την θέση 

κάμψης φέρεται σε έκταση) ή αποτέλεσμα μιας άμεσης βίας 

(τραύμα με κάταγμα στη πειφέρεια των αρθρικών επιφανειών 

ή τραυματικό εξάρθρημα γόνατος).  

Ανάλογα με την μορφή της ρήξης του μηνίσκου, 

περιγράφονται διάφορα είδη. Ρήξη Δίκη Λαβής Κάδου.... 

Μερική Επιμήκη Ρήξη.... Εγκάρσια Ρήξη Και... 

Τραυματική Αποκόλληση Της Βάσης Του Μηνίσκου 

από Τον Αρθρικό Θύλακα 

(ρήξη αγγείων και δημιουργία αίμαρθρου) .    
alt

           


Ο έσω μηνίσκος είναι ολιγότερο κινητός από τον έξω, 

επειδή συμφύεται με τον έσω πλάγιο σύνδεσμο. 

Γι'αυτό παθαίνει συχνότερα τραυματικές βλάβες 

από, ότι ο έξω.

Τόσον η ρήξη του μηνίσκου, όσον και η αφαίρεση αυτού, 

λόγω της διαταραχής της υπαλληλίας των αρθρικών επιφανειών 

και της μεγάλης καταπόνησης ορισμένων σημείων αυτών,

μπορούν να οδηγήσουν σε πρώιμη οστεαρθρίτιδα.

Κακώσεις των μηνίσκων είναι δυνατόν να εμφανισθούν 

σε φλεγμονώδεις παθήσεις των αρθρώσεων.

Είδη ρήξεων μηνίσκου...Επιμήκη Ρήξη Του Προσθίου

Και Οπισθίου Κέρατος.....Τραυματική Αποκόλληση 

Της Βάσης Του Μηνίσκου.....Ρήξη Εν Είδει Λαβής Κάδου 

Με Παρεκτόπιση.....Ρήξη Εν Είδει Λαβής Κάδου Χωρίς Παρεκτόπιση.....


Εγκάρσια Ρήξη


alt


Κλινικά σημεία πρόσφατης κάκωσης του μηνίσκου...

Συλλογή ορώδους υγρού μέσα στην άρθρωση λόγω 

της μετατραυματικής φλεγμονής του αρθρικού θυλάκου. 

Αίμαρθρος μετά από κάκωση μηνίσκου αποτελεί ένδειξη 

ρήξης αυτού πλησίον της βάσης.

Περιορισμός της κινητικότητας του γόνατος 

και ειδικά της έκτασης 

με οξύ πόνο κατά την παθητική υπερέκταση του γόνατος 

στην περιοχή του τραυματισθέντος μηνίσκου αποτελούν

υπικά συμπτώματα. 

Στο ιστορικό αναφέρονται επεισόδια 

εμπλοκής του γόνατος, συχνά επαναλαμβανόμενων ¨κράκ¨ 

κατά τις κινήσεις του γόνατος και πόνος κατά την πίεση 

στην αρθρική σχισμή, που ευρίσκεται ο μηνίσκος με τη ρήξη. 

Όταν κατά την κάμψη του γόνατος και παθητική έξω στροφή 

της κνήμης ο ασθενής παραπονείται για πόνο 

στην έσω αρθρική σχισμή,

τότε το σημείο αυτό συνηγορεί για κάκωση του έσω μηνίσκου.

Όταν ο πόνος της πίεσης της αρθρικής σχισμής κατά 

την παθητική κάμψη του γόνατος μετατοπίζεται από 

μπροστά προς τα πίσω, τότε αυτό αποτελεί ένδειξη 

κάκωσης μηνίσκου.

Όταν η παθητική προσαγωγή της κνήμης προκαλεί πόνο 

στην έσω αρθρική σχισμή, αυτό συνηγορεί 

για κάκωση έσω μηνίσκου.

Όταν ο τραυματίας ευρίσκεται σε θέση ¨καθισμένου τούρκου¨ 

και ο γιατρός πιέσει το γόνυ προς το έδαφος τότε αυτός 

παραπονείται για πόνο στην έσω επιφάνεια του γόνατος .

Σε κάκωση μηνίσκου, που υπάρχει από πολύ καιρό, 

ο πόνος οδηγεί στην αποφυγή φόρτισης του σκέλους 

με επακόλουθο τη μυϊκή ατροφία του μηρού. 

Η παρατεταμένη συγκράτηση του γόνατος σε κάμψη, 

λόγω του πόνου, μπορεί να οδηγήσει σε σύγκαμψη αυτού. 

Με το αρθρογράφημα μπορούν να απεικονισθούν 

ενδαρθρικές επιφάνειες και με τον τρόπο αυτό 

να εντοπισθούν οι βλάβες του μηνίσκου και η έκταση αυτών.

Φυσικά έχουμε και την  αρθροσκόπηση, που πρέπει 

να γίνεται με μεγάλη προσοχή και φυσικά απο έμπειρο γιατρό....

Με τους υπερήχους, εξ άλλου , είναι δυνατόν

να απεικονισθεί ο μηνίσκος πολύ καλά και ειδικά

το οπίσθιο κέρας αυτού, που με το αρθροσκόπιον 

είναι πολύ δύσκολα να προσπελασθεί.


Διαφορική διάγνωση...

Θλάση 

Ή Μερική Ρήξη Πλάγιου Συνδέσμου, 

Διαχωριστική Οστεοχονδρίτιδα, Χονδρομάτωση Γόνατος, 

Γάγγλιο Μηνίσκου, Δισκοειδής Μηνίσκος, 

Αρχόμενη Παραμορφωτική Οστεαρθρίτιδα, Αρχόμενη 

Ουρική Αρθρίτιδα.Θεραπεία...Όταν κατά την κλινική εξέταση 

υπάρχει υποψία κάκωσης του μηνίσκου, τότε ενδείκνυται αρθροσκόπηση.
alt
Η αρθροσκόπηση μας δίνει την δυνατότητα να ελέγξουμε 

επακριβώς τους μηνίσκους και τα υπόλοιπα ενδαρθρικά 

ανατομικά στοιχεία του γόνατος.Εκτομή κάνουμε μόνον

σε ρήξη εν είδει λαβής κάδου, πλησίον της βάσης, 

με παρεκτόπιση ή ρήξη. Σε ρήξη πλησίον της βάσης 

εν είδει λαβής κάδου, ειδικά σε νεαρούς ασθενείς

μπορεί να γίνει συρραφή αυτού. Και οι δύο εγχειρήσεις

μπορούν να γίνουν αρθροσκοπικά. 

Σε εκφυλιστικές βλάβες ,

με τα αντίστοιχα ενοχλήματα μπορεί να καταστεί 

αναγκαία η εκτομή, 

για να γλυτώσει ο ασθενής από τα ενοχλήματα, 

και η άρθρωση από περαιτέρω βλάβες. 

Η ένδειξη όμως εκτομής θα πρέπει να γίνεται 

με μεγάλη επιφύλαξη. 

Όταν υπάρχει εκφυλιστική βλάβη 

και επικρατούν στην άρθρωση οι φθορές από παθολογική πίεση 

των αρθρικών επιφανειών τότε αντί της εκτομής 

θα έπρεπε να προτιμάται η διορθωτική οστεοτομία ,

προς απαλλαγη του υπερφορτιζόμενου ημιμοριου 

του γόνατος από την παθολογική πίεση. 
altΗ οστετομία αυτή, ενδείκνυται ιδιαιτέρως όταν συνυπάρχει 

και παραμόρφωση του άξονα του σκέλους.

Μετά από την αφαίρεση του μηνίσκου θα έπρεπε να ακολουθεί 

μία πρώιμη λειτουργική θεραπεία .

Αυτό σημαίνει, κινητοποίηση χωρίς φόρτιση του σκέλους 

από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα. 

Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να αποφευχθούν 

η μυϊκή ατροφία και οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου από την ακινησία.

Μια ολική ή μερική αποφόρτιση του χειρουργημένου γόνατος 

για 4 μέχρι 6 εβδομάδες φαίνεται να είναι ωφέλιμος.

Σε περίπτωση ¨συρραφής του μηνίσκου¨ πρέπει το γόνατο

να ακινητοποιηθεί για 6 εβδομάδες, για να θεραπευθεί

η βλάβη και πριν από την πλήρη φόρτιση

 να γίνει ένας αρθροσκοπικός επανέλεγχος.
alt

Συμπερασματικά


τα γόνατα είναι λειτουργικές μονάδες

εξαιρετικά ντελικάτες, που απαιτούν μεγάλη προσοχή, 

η οποία δεν τους δίνεται, με αποτέλεσμα αντιστρόφως 

ανάλογες και εξαιρετικά δύσκολα αναστρέψιμες ζημιές...Χαίρετε..

 


ΠΕΡΙ ΜΗΝΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ..ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣalt

Η εκφύλιση των μηνίσκων (οι μηνισκοι εναι..ινο-χόνδρινοι δίσκοι,


οι οποίοι μεταξύ των μηριαίων και κνημιαίων οστών,ενεργουν 


σαν ...αμορτισσερ των  μηχανικών επιβαρύνσεων..), 


εμφανίζεται με την πάροδο του χρόνου και καθως γερνάμε.. 


όπως άλλωστε και σε όλα τα συστήματα του συνδετικού ιστού, 


σαν φυσική συνέπεια του..πανδαμάτορος και συνήθως


 δεν μας δίνει κλινικά συμπτωμάτα.
alt

Οι βλάβες των μηνίσκων 

από μη φυσιολογικές υψηλές καταπονήσεις, 

λόγω της φύσης του επαγγέλματος .. 

πρέπει να διαχωρίζονται από αυτές της τρίτης ηλικίας... 

(Μια εκφυλιστική βλάβη του μηνίσκου σαν συνέπεια 

υπερβολικής καταπόνησης,ας πούμε οταν μετά τα 55 

κάνουμε έντονες αγροτικές εργασίες, 

χωρίς την καταλληλη προφύλαξη , 

με ελαστικούς επιδέσμους στα γόνατα, 

θεωρείται οταν η διάρκεια της καταπόνησης 

υπερβαίνει τουλάχιστο τα τρία έτη). 

Σε ένα μηνίσκο που προϋπάρχει βλάβη, για την ρήξη του, 

συχνά αρκεί μια ελάχιστη βία, 

όπως ένα κατέβασμα απ μιαν απότομη πλαγιά, 

που δεν μπορεί να θεωρηθεί η κύρια αιτία της βλάβης.

Σε μια τραυματική κάκωση του μηνίσκου είναι δυνατόν 

να οδηγήσουν διαφόρου φύσεως ατυχήματα 

(αθλητικά, επαγγελματικά και τροχαία).

Ένα ατύχημα μπορεί να ενοχοποιηθεί 

ως αιτία της κάκωσης του μηνίσκου, 

μόνον όταν η εξωτερική βία που προκάλεσε

το ατύχημα ήταν ξαφνική, 

τα κλινικά συμπτώματα από την αρχή ήταν τυπικά και

ο ασθενής μετά από το ατύχημα ήταν αδύνατον να εργασθεί.
alt

Η εμφάνιση οστεαρθρίτιδας του γόνατος, 

μετά από μια τραυματική κάκωση μηνίσκου, 

μπορεί να θεωρηθεί ως συνέπεια 

της βλάβης του μηνίσκου, όταν η οστεοαρθρίτιδα εκδηλωθεί 

για πρώτη φορά στην περιοχή τραυματισμένου μηνίσκου 

ή στην περιοχή του μηνίσκου που έχει αφαιρεθεί.

Η ρήξη του μηνίσκου μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα 

της δράσης μιας έμμεσης βίας 

(στροφή του μηρού με στερεωμένη κνήμη ή και το αντίθετο, 

συμβαίνει στο...μπάσκετ.., ειδικά όταν κατά την διάρκεια 

της στροφής το γόνυ ταυτόχρονα από την θέση κάμψης 

φέρεται σε έκταση) ή αποτέλεσμα μιας άμεσης βίας 

(τραύμα με κάταγμα στη περιφέρεια των αρθρικών επιφανειών 

ή τραυματικό εξάρθρημα γόνατος).  

Ανάλογα με την μορφή της ρήξης του μηνίσκου, 

περιγράφονται διάφορα είδη. 

Ρήξη Δίκη Λαβής Κάδου.... 

Μερική Επιμήκη Ρήξη.... Εγκάρσια Ρήξη Και... 

Τραυματική Αποκόλληση Της Βάσης Του Μηνίσκου 

aπό Τον Αρθρικό Θύλακα 

(ρήξη αγγείων και δημιουργία αίμαρθρου) .    
alt

           
Ο έσω μηνίσκος είναι ολιγότερο κινητός από τον έξω, 

επειδή συμφύεται με τον έσω πλάγιο σύνδεσμο. 

Γι'αυτό παθαίνει συχνότερα τραυματικές βλάβες 

από, ότι ο έξω.

Τόσον η ρήξη του μηνίσκου, όσον και η αφαίρεση αυτού, 

λόγω της διαταραχής της υπαλληλίας των αρθρικών επιφανειών 

και της μεγάλης καταπόνησης ορισμένων σημείων αυτών,

μπορούν να οδηγήσουν σε πρώιμη οστεαρθρίτιδα.

Κακώσεις των μηνίσκων είναι δυνατόν να εμφανισθούν 

σε φλεγμονώδεις παθήσεις των αρθρώσεων.

Είδη ρήξεων μηνίσκου...

Επιμήκη Ρήξη Του Προσθίου

Και Οπισθίου Κέρατος.....

Τραυματική Αποκόλληση Της Βάσης Του Μηνίσκου.....

Ρήξη Εν Είδει Λαβής Κάδου 

Με Παρεκτόπιση.....

Ρήξη Εν Είδει Λαβής Κάδου Χωρίς Παρεκτόπιση.....

Εγκάρσια Ρήξη
alt
Κλινικά σημεία πρόσφατης κάκωσης του μηνίσκου...

Συλλογή ορώδους υγρού μέσα στην άρθρωση λόγω 

της μετατραυματικής φλεγμονής του αρθρικού θυλάκου. 

Αίμαρθρος μετά από κάκωση μηνίσκου αποτελεί ένδειξη 

ρήξης αυτού πλησίον της βάσης.

Περιορισμός της κινητικότητας του γόνατος 

και ειδικά της έκτασης με οξύ πόνο 

κατά την παθητική υπερέκταση του γόνατος 

στην περιοχή του τραυματισθέντος μηνίσκου 

αποτελούν tυπικά συμπτώματα. 

Στο ιστορικό αναφέρονται επεισόδια 

εμπλοκής του γόνατος, συχνά επαναλαμβανόμενων ¨κράκ¨ 

κατά τις κινήσεις του γόνατος 

και πόνος κατά την πίεση 

στην αρθρική σχισμή, που ευρίσκεται 

ο μηνίσκος με τη ρήξη. 

Όταν κατά την κάμψη του γόνατος 

και παθητική έξω στροφή 

της κνήμης ο ασθενής παραπονείται για πόνο 

στην έσω αρθρική σχισμή,

τότε το σημείο αυτό συνηγορεί 

για κάκωση του έσω μηνίσκου.


alt


Όταν ο πόνος της πίεσης της αρθρικής σχισμής 

κατά την παθητική κάμψη του γόνατος 

μετατοπίζεται από μπροστά προς τα πίσω, 

τότε αυτό αποτελεί ένδειξη κάκωσης μηνίσκου.

Όταν η παθητική προσαγωγή της κνήμης 

προκαλεί πόνο στην έσω αρθρική σχισμή, 

αυτό συνηγορεί για κάκωση έσω μηνίσκου.

Όταν ο τραυματίας ευρίσκεται σε θέση

¨καθισμένου τούρκου¨ 

και ο γιατρός πιέσει το γόνυ προς το έδαφος 

τότε αυτός παραπονείται για πόνο 

στην έσω επιφάνεια του γόνατος .

Σε κάκωση μηνίσκου, 

που υπάρχει από πολύ καιρό, 

ο πόνος οδηγεί στην αποφυγή 

φόρτισης του σκέλους 

με επακόλουθο τη μυϊκή ατροφία του μηρού. 

Η παρατεταμένη συγκράτηση του γόνατος σε κάμψη, 

λόγω του πόνου, μπορεί να οδηγήσει σε σύγκαμψη αυτού. 

Με το αρθρογράφημα μπορούν να απεικονισθούν 

ενδαρθρικές επιφάνειες και με τον τρόπο αυτό 

να εντοπισθούν οι βλάβες του μηνίσκου 

και η έκταση αυτών.

Φυσικά έχουμε και την  αρθροσκόπηση, 

που πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή 

και φυσικά απο έμπειρο γιατρό....

Με τους υπερήχους, εξ άλλου , 

είναι δυνατόν

να απεικονισθεί ο μηνίσκος πολύ καλά 

και ειδικά το οπίσθιο κέρας αυτού, 

που με το αρθροσκόπιο είναι πολύ δύσκολα

να προσπελασθεί.


alt


Διαφορική διάγνωση...Θλάση 

Ή Μερική Ρήξη Πλάγιου Συνδέσμου, 

Διαχωριστική Οστεοχονδρίτιδα, Χονδρομάτωση Γόνατος, 

Γάγγλιο Μηνίσκου, Δισκοειδής Μηνίσκος, 

Αρχόμενη Παραμορφωτική Οστεαρθρίτιδα, 

Αρχόμενη Ουρική Αρθρίτιδα.Θεραπεία...

Όταν κατά την κλινική εξέταση 

υπάρχει υποψία κάκωσης του μηνίσκου, 

τότε ενδείκνυται αρθροσκόπηση.
alt
 Η αρθροσκόπηση μας δίνει την δυνατότητα να ελέγξουμε 

επακριβώς τους μηνίσκους και τα υπόλοιπα ενδαρθρικά 

ανατομικά στοιχεία του γόνατος.

Εκτομή κάνουμε μόνον

 σε ρήξη εν είδει λαβής κάδου, πλησίον της βάσης, 

με παρεκτόπιση ή ρήξη. 

Σε ρήξη πλησίον της βάσης 

εν είδει λαβής κάδου, ειδικά σε νεαρούς ασθενείς

 μπορεί να γίνει συρραφή αυτού. 

Και οι δύο εγχειρήσεις

μπορούν να γίνουν αρθροσκοπικά. 

Σε εκφυλιστικές βλάβες ,

με τα αντίστοιχα ενοχλήματα μπορεί 

να καταστεί αναγκαία η εκτομή, 

για να γλυτώσει ο ασθενής από τα ενοχλήματα, 

και η άρθρωση από περαιτέρω βλάβες. 

Η ένδειξη όμως εκτομής θα πρέπει να γίνεται 

με μεγάλη επιφύλαξη. 

Όταν υπάρχει εκφυλιστική βλάβη 

και επικρατούν στην άρθρωση 

οι φθορές από παθολογική πίεση 

των αρθρικών επιφανειών τότε αντί της εκτομής 

θα έπρεπε να προτιμάται η διορθωτική οστεοτομία ,

προς απαλλαγη του υπερφορτιζόμενου 

ημιμοριου του γόνατος από την παθολογική πίεση. alt
Η οστετομία αυτή, ενδείκνυται ιδιαιτέρως όταν συνυπάρχει 

και παραμόρφωση του άξονα του σκέλους.

Μετά από την αφαίρεση του μηνίσκου θα έπρεπε να ακολουθεί 

μία πρώιμη λειτουργική θεραπεία .

Αυτό σημαίνει, κινητοποίηση χωρίς φόρτιση του σκέλους 

από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα. 

Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να αποφευχθούν 

η μυϊκή ατροφία και οι βλάβες 

του αρθρικού χόνδρου από την ακινησία.

Μια ολική ή μερική αποφόρτιση του χειρουργημένου γόνατος 

για 4 μέχρι 6 εβδομάδες φαίνεται να είναι ωφέλιμος.

Σε περίπτωση ¨συρραφής του μηνίσκου¨ 

πρέπει το γόνατο να ακινητοποιηθεί για 6 εβδομάδες, 

για να θεραπευθεί η βλάβη και πριν από την πλήρη φόρτιση 

να γίνει ένας αρθροσκοπικός επανέλεγχος.alt


Συμπερασματικά.. τα γόνατα είναι λειτουργικές μονάδες

 εξαιρετικά ντελικάτες, που απαιτούν μεγάλη προσοχή, 

η οποία δεν τους δίνεται, με αποτέλεσμα αντιστρόφως 

ανάλογες και εξαιρετικά δύσκολα αναστρέψιμες.. ζημιές...

Χαίρετε..

 

http://www.iatronet.gr/img/symchk/symchk-banner.png